ארכיון תגיות: פסח

מקבץ עלונים מעניינים

המטוס טס – צריך אחריות

ארבע קושיות והתירוץ

בזכות מה יצאו ישראל ממצרים

שימורים – סיפור דרמטי

אור חיינו גליון א פסח עה

אור עינינו ניסן ה'תשע"ה – אידיש

והגדת לבניך – מסורת הדורות

ישיבת באר התורה

דברי ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א

ביום עיון ולימוד לבוגרי הישיבה, ב' ניסן תשע"ה

 והגדת לבניך – מסורת הדורות

כהקדמה לדברי ברצוני להקדים מה שכל תלמידי הישיבה יודעים דבר שנקבע במשך החורף הזה כ"מטבע לשון" בישיבה, שהאויב הכי גדול של האנושות וק"ו של בני תורה הוא השטחיות ומהות האדם להיות מתבונן. באמת, ניכר על בני ובוגרי הישיבה הענין של "מתבונן".

בדברים הבאים ברצוני להציג נושא, שבע"ה תהיה בו תועלת לכל אחד ואחד.

 תקופה סוערתו

אנו נמצאים בתקופה מאוד קשה, בתקופה שנושבת בחוץ רוח סערה קשה וגדולה. מסופר ששאלו אדם להמשיך לקרוא והגדת לבניך – מסורת הדורות

הקפדה על עובדים במאפיית מצות: "ללא חשש סלולרי לא כשר"

חדש בעולם מצות עבודת יד:

הקפדה על עובדים במאפיית מצות: "ללא חשש סלולרי לא כשר"

בעל המאפיה רכש מכשירים סלולריים כשרים למי שלא היה לו והחתים את עובדיו על קנס של 10% משכרם במקרה של שימוש בסלולרי לא כשר

מאת סופר "המודיע"

חדש בעולם מצות עבודת יד: הקפדה על עובדים במאפיית מצות יד, שיהיו כולם, עד לאחרון שבהם, "ללא חשש סלולרי לא כשר". זאת בעקבות קריאת רבנים וגדולי תורה, שלראשונה יושמה בפועל, במלוא ההקפדה. ההידור המיוחד הוא של מאפיית 'המצות המהודרות' ('יד עזרה' לשעבר) ובעל המאפיה, הרה"ח ר' יהודה קטינא, רכש מכשירים סלולריים כשרים למי שלא היה לו והחתים את עובדיו על קנס של 10% משכרו של מי שיימצא שהשתמש בסלולרי לא כשר.

אשתקד, קראו רבנים לעמידה על המשמר, שהעובדים באפיית המצות לחג הפסח, יהיו יראי ה', שכן מופקדת בידיהם אחריות הלכתית לכשרות המצות וכן מסיבות רוחניות של קדושת המצות.

כידוע, מלאכת אפיית המצות נעשית "לשם מצת מצוה" ונעוצה בה אחריות כבדה לשמירת כשרות המצה מפני חימוץ. רבות ההלכות של הקפדה על זריזות באפיה, אי השהיית הבצק ללא "עסק" וטיפול בו, שכן עיכוב עלול לגרום חלילה לחימוץ המצה, שמירה שלא יפול על הבצק לכלוך, שלא לדבר בצורה שעלול להינתז רסיס רוק וכמובן רחיצה היטב של הידיים, בין שולחן רידוד לשולחן הבא, בין עבודות הלישה; מהירות בחירור המצות במקום שהוא סמוך לפי התנור ועוד זהירויות שקשה לפורטן.

רבנים אמרו כי בקרב העושים במלאכה, יש לעתים להמשיך לקרוא הקפדה על עובדים במאפיית מצות: "ללא חשש סלולרי לא כשר"

חמץ וחרות

חמץ וחרות

 

קראו נא תפילה זו בפרוס החג. קראו נא את תפילת החמץ שחיברו נידונים למוות לכבוד חג הפסח:

"אבינו שבשמים, הנה גלוי וידוע לפניך שברצוננו לעשות רצונך, ולחוג את חג הפסח באכילת מצה ובשמירת איסור חמץ. אך, על זאת דאבה לבנו, שהשעבוד מעכב אותנו ואנחנו נמצאים בסכנת נפשות, הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוותיך: "וחי בהם" – ולא שימות בהם, ולהיזהר מאזהרתך: "השמר לך ושמור נפשך מאוד". על כן תפילתנו לך, שתחיינו תקיימנו ותגאלנו במהרה לשמור חוקך ולעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם. אמן".

תפילה זו חוברה בימי החדלון והאימה, באחד ממחנות ההשמדה באירופה, והיא מבטאת את המושג "חירות" במיטבו.

היהודי המעונה נטל בליל פסח להמשיך לקרוא חמץ וחרות

דקדוק הג"ר דוד בהר"ן זצוק"ל באפיית המצות

דקדוק הג"ר דוד בהר"ן זצוק"ל באפיית המצות

במיוחד עורר רבינו על קיום דברים שהם מדינא דגמרא, וכאשר הראה לו אברך אתרוג הדר שרכש בכספו, שאל אותו: נעלים לרעייתך כבר קנית ליו"ט? בהסבירו כי הידור מתחיל רק אחר קיום דינא דגמרא. וכך נהג בעצמו לקנות אתרוג פשוט, ואת הכסף השאיר כדי לקנות לביתו דבר מה לחג.

עוד מסופר כי ביום שהיו צריכים ללכת לאפות מצות במאפית "שמעונוביץ" בגבעת שאול, להמשיך לקרוא דקדוק הג"ר דוד בהר"ן זצוק"ל באפיית המצות