ארכיון תגיות: עדה החרדית

מעמדי חלוקת תעודות חבר בבית שמש חורף תשע"ה – חלקי

פרושים

להמשיך לקרוא מעמדי חלוקת תעודות חבר בבית שמש חורף תשע"ה – חלקי

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א – ראב"ד ירושלים

דברי הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א – ראב"ד ירושלים

 על סכנת האינטרנט

 

החורבן הגדול שהחריב האינטרנט את דורנו

"בדורינו היצה"ר רואה את חיי התורה בפריחתם, ומחפש דרך להכשילנו. ומצא דרך פשוטה לטמא אותנו באבי אבות הטומאה האינטרנט – שאין טומאה כמוהו, ורבים חללים הפילה, הרסה משפחות, וטימאה בתים, והביא חורבן גדול בבית ישראל, וכבר שמעתי מכמה וכמה ממשפחות טובים שנכשלו בזה לטומאה ה"י, ובגלל זה הקב"ה יושב בצער, ומי יודע כמה אף וחמה זה גורם בשמים על כל בית ישראל ה"י.

סכנת האינטרט וחובת הזהירות ממנו

וכשהאדם להמשיך לקרוא הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א – ראב"ד ירושלים