ארכיון תגיות: סיפור

מקבץ עלונים מעניינים

המטוס טס – צריך אחריות

ארבע קושיות והתירוץ

בזכות מה יצאו ישראל ממצרים

שימורים – סיפור דרמטי

אור חיינו גליון א פסח עה

אור עינינו ניסן ה'תשע"ה – אידיש

סיפור מעורר! 26 בחורות מבוגרות התחתנו בפרק זמן קצר – כיצד?

סיפור מעורר! 26 בחורות מבוגרות התחתנו בפרק זמן קצר – כיצד?

החלטתי לנסוע לרבי דוד לבשר לו על ההצלחה. נכנסתי לרב ובידי השקית עם האייפונים. רבי דוד התרגש עד דמעות, ובירך את הבנות, שכולן יתארסו עד ט"ו באב. ואכן הלא יאומן קרה! 25 בנות התארסו עד י' באב. נותרה הבת האחרונה בקבוצה. והנה, בליל ט"ו באב גם היא זכתה להתארס, כאשר רבי דוד אבוחצירה בכבודו ובעצמו משתתף באירוסיה.

  להמשיך לקרוא סיפור מעורר! 26 בחורות מבוגרות התחתנו בפרק זמן קצר – כיצד?

סיפור אישי מזעזע

כינוס אברכים בביהמ"ד "חניכי הישיבות" רמב"ם,

מוצש"ק פרשת בשלח תשע"ה

 

הגר"צ ראם

התכנסנו כאן על דעת רבותינו לעסוק בענייני השעה, ואין מסרבין לגדול על כן אדבר כמה מילין. אנו עוסקים כעת בפרשיות המדברות מענין יציאת מצרים, וזהו זמן המסוגל להתנקות מזוהמת מצרים. צריך לדעת שגם מי שאין לו שייכות לזה הלא בניו שבישיבות ובנותיו בסמינר לא ימלט שלא יפגשו בזה וא"כ דבר זה נוגע לכאו"א.

מעבר לכך, דבר זה הוא צרת הדור ממש, הגמ' מספרת איך שחטו אנשי כנה"ג ליצרא דע"ז בראותם קושי הניסיון, וכן מסופר על מנשה שאמר לרב אשי אילו היית בדורנו היית מרים שפולי גלימתך ורץ לע"ז, ובפשטות נראה שהקב"ה הוריד מעיקרא ניסיון קשה של ע"ז לעולם, אכן בגמ' מבואר דמתחילה לא עבדו ע"ז אלא להתיר להם עריות ורק אח"כ נמשכו לעבוד ע"ז מרצונם, מבואר דמתחילה יכול לבוא הניסיון מדרכים צדדיות, ואח"כ להפטר ממנו צריך עבודה קשה, עכ"פ צריך לדעת שמדובר כפשוטו על עתיד ילדינו והדורות כולם, זה לא סתם גזירת ממשלה דגזירה עבידא דבטלה, וא"כ כ"א צריך להרגיש שייך מצד שמדובר כאן בצרת הכלל. הר"ן בר"ה מביא מקור לתקיעת שופר דאלול ממה דאיתא בפרקי דר"א דכשחזר משה ועלה השמימה אחר מעשה העגל תקעו בשופר להודיע שעלה משה שלא יבואו לטעות שנית, והקב"ה עלה ונתעלה באותו שופר, וא"כ כשמתכנסים לעמוד בפרץ ולהתריע לבל יחטאו הקב"ה מתעלה באותו שופר.

צריך לדעת הרי כיום הולכים להמשיך לקרוא סיפור אישי מזעזע

סיפור מזעזע שיהודי פרסם – חובה לקרוא!

אנא חברים, הקדישו מזמנכם לקריאת חירום זו עד סופה, ובכך תעזרו לומר לצרותי די.

אליכם ידידיי היקרים, חברי הפורום. כל אלו אשר עסקו לאחרונה, (והרבה בגללי) בנעשה להמשיך לקרוא סיפור מזעזע שיהודי פרסם – חובה לקרוא!

סיפור מופלא במונסי: פעמיים נראה נחש בבית שבו היה אינטרנט ללא חסימה

לפני כמה שבועות פורסם בעיתון "המודיע":

סיפור מופלא במונסי: פעמיים נראה נחש בבית שבו היה אינטרנט ללא חסימה

 סיפור מופלא מרטיט ומזעזע ארע לאחרונה במונסי, ניו יורק, ומעורר מחשבה רבה על אודות סכנת השימוש באינטרנט.

בשיחה שקיימנו השבוע עם בני המשפחה שבביתה ארע המעשה, עולה התמונה במלואה: הסיפור החל לפני כשבעה חודשים. בעלת הבית היתה עסוקה בטיפול בילדיה, כעת שהבחינה לחרדתה באורח בלתי קרוא על רצפת הפרוזדור. נחש, לא פחות!

 סערה עצומה

מטבע הדברים, היא היתה המומה ומבוהלת מאד, והיות שבעלה לא היה באותה שעה בסביבה, הזעיקה לעזרה את אחד מבני משפחתה המתגורר באזור. התברר כי מדובר בנחש לא ארסי, מסוג נחש הגן, אך הופעתו כך בפתע פתאום בבית, עוררה סערה עצומה.

בני המשפחה ניסו לחשוב על מה ולמה זה הגיע אליהם, ונזכרו. בביתם באותה שעה היה מצוי מחשב נייד שהושאל מאחד ממכריהם. במחשב היתה מותקנת חסימה מפני אינטרנט, אולם הסיסמא לחסימה היתה בידיהם… על אתר הם החליטו להשיב את המחשב לבעליו, ואכן, השקט שב לשרור. הם גם קיבלו על עצמם שלא להשתמש יותר באינטרנט המסוכן.

תקופה בת שבועות מספר חלפה. המאורע המצמרר כבר כמעט נשכח מלב. בעלת הבית הוצרכה להמשיך לקרוא סיפור מופלא במונסי: פעמיים נראה נחש בבית שבו היה אינטרנט ללא חסימה

רגע לפני אחרון

בס"ד

רגע לפני אחרון

הרב דוד מילר הוא אברך ת"ח שתורתו אומנותו, לצורך פרנסה הוא מקבל תלמידים מתקשים בשעות הערב וב"ה מצליח להרים ולקדם אותם, לשביעת רצון ההורים והמחנכים.

גם אשתו נוטה שכם לנטל הפרנסה ועובדת מהבית כגרפיקאית מצליחה.

המחשב בבית שמור ומשומר, האינטרנט מסונן ונמצא תחת שמירה מתמידה ככל אשר יורוך.

יום אחד קורס השרת וגברת מילר נתקלת בדילמה רצינית.

אין ספור להמשיך לקרוא רגע לפני אחרון