ארכיון תגיות: מזעזע

מחבלים קטנים וקטינים… איפה הייתם עד היום…???

מחבלים קטנים וקטינים… איפה הייתם עד היום…???

תושבי ארץ ישראל עומדים אובדי עצות מול האינתיפאדה החדשה… ש… שמהלכת עלינו אימים בימים האחרונים ו… וכל רגע אף אחד לא יכול לדעת מאיפה היא תצוץ הפעם… הנחמה היחידה שכעת עומדת לפנינו… ונקווה שממנה אכן תצמח הישועה הרי זה הצו שמונה!!! הגיוס הכללי שכל בחורי הישיבות ואברכי כולל חוזרים כעת לחזית… ובעזה"ש ע"י לימוד התורה בטהרה ישיבו את החרון אף… שובנו אלוקי ישענו והפר כעסך עמנו…

אחד הדברים המטרידים בימים אלו את מערכת הבטחון זה התופעה החדשה במחבלים צעירים ממש!!! קטינים ממש!! בני ארבע עשרה שנים שמופיעים עם סכין ו… ולך… לך תתמודד איתם… וכולם עומדים ושואלים: מה פשר התופעה החדשה של הצעירים האלו??? מי שולח אותם?? האם זה משהו מגמתי?? ואיפה הם היו עד היום???

אז אינני יודע מה השב"כ יחשוף… אבל כמדומני שהתשובה היא מאוד מאוד פשוטה…

תעצום לרגע את העיניים ותנסה לדמיין צעיר קטין בן ימינו… אה… מה התמונה שמצטיירת לך מול העיניים??? איזה פוזה מצטיירת לך במושכל ראשון מול העיניים? מה הוא עושה?? מחזיק כדור ביד…?? לא!!! אולי פיתה פלאפל…? לא!!! אולי רולרים?? גם לא!!! אז מה כן???  עם המכשיר ועם האצבע המונפת ימין שמאל למעלה ולמטה!!!!! זה המחזה!!! אין היום מחזה אחר!!! אז זהו זה!!!! היום יש כח אחד ויחיד שמנהל את כל העולם: קוראים לו אינטרנט!!! זהו זה!!!! כל ההסתה היום מרוכזת באינטרנט… ויושב לו קטין שבקושי נגמל מהמוצץ… ו… וכבר רואה את כככככל הדם ואת כל הרציחות ואת כל ההסתה… את הההכל הוא רואה בתוך המכשיר… וממש במקרה הוא כעת נוסע ברכבת הקלה… ובדיוק עכשיו יש לו סכין… ו.. ובדיוק עכשיו עובר לידו יהודי… אז למה לא…

אתם שואלים מה קרה שהקטינים להמשיך לקרוא מחבלים קטנים וקטינים… איפה הייתם עד היום…???

זוועת האינטרנט | רבי אהרן בירנצוייג זעק: בתו של ראש הישיבה התחתנה עם גוי!!!

להאזנה הקש כאן

המכתב המרגש מאת ר' גבריאל ששון אבי שבעת הילדים ז"ל

המכתב המרגש מאת גבריאל ששון אבי 7 הילדים ז''לLetter from R' Gabriel Sasson להמשיך לקרוא המכתב המרגש מאת ר' גבריאל ששון אבי שבעת הילדים ז"ל

סיפורים נוראים מזעזעים מכלי ראשון

כינוס בביהכנ"ס "משכנות יעקב" מוצש"ק פרשת תרומה תשע"ה

הגאון רבי ישראל אולמן שליט"א

הפסוק אומר בפרשת תרומה: "וְעָשִׂיתָ אֶת הַקְּרָשִׁים לַמִּשְׁכָּן עֲצֵי שִׁטִּים עֹמְדִים", ושתי גמרות מתייחסות לנצחיותו של המשכן. הגמרא במסכת סוטה (דף ט.) אומרת: "דרש ר' חיננא בר פפא מאי דכתיב רננו צדיקים בה' לישרים נאוה תהלה, אל תקרי נאוה תהלה אלא נוה תהלה, זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם. דוד דכתיב טבעו בארץ שעריה, משה דאמר מר משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועד קרשיו קרסיו ובריחיו ועמודיו ואדניו. היכא? אמר רב חסדא אמר אבימי תחת מחילות של היכל". 'נוה' הוא מלשון בית, כיון שהמשכן נשאר לעד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם, וגנזו אותו מתחת למחילות ההיכל.

גם הגמ' ביומא (דף עב.) דורשת: "אמר רבי חמא ברבי חנינא: מאי דכתיב עצי שטים עומדים, שעומדים דרך גדילתן. דבר אחר עומדים שמעמידין את צפויין. דבר אחר עומדים שמא תאמר אבד סברן ובטל סכויין, תלמוד לומר עומדים, שעומדין לעולם ולעולמים", דהיינו שהמשכן ישאר קיים לעולם. נמצא א"כ שגמ' אחת אומרת שלא שלטו בו שונאיהם, והגמ' השניה אומרת שהוא קיים לעד ולעולמי עולמים.

מדוע באמת לא שלטו בו השונאים? להמשיך לקרוא סיפורים נוראים מזעזעים מכלי ראשון

בעלי התדרדר, התמכר לאינטרנט ואלכוהול

בעלי התדרדר, התמכר לאינטרנט ואלכוהול

 

שאלה:

אני ובעלי נשואים ארבע עשרה שנה, ויש לנו ששה ילדים. אנחנו משפחה חרדית, אך בשש השנים האחרונות הבעל הידרדר ברוחניות, ואף התמכר לאינטרנט ואלכוהול.

בשנים האחרונות הוא הרבה להמשיך לקרוא בעלי התדרדר, התמכר לאינטרנט ואלכוהול

סיפור אישי מזעזע

כינוס אברכים בביהמ"ד "חניכי הישיבות" רמב"ם,

מוצש"ק פרשת בשלח תשע"ה

 

הגר"צ ראם

התכנסנו כאן על דעת רבותינו לעסוק בענייני השעה, ואין מסרבין לגדול על כן אדבר כמה מילין. אנו עוסקים כעת בפרשיות המדברות מענין יציאת מצרים, וזהו זמן המסוגל להתנקות מזוהמת מצרים. צריך לדעת שגם מי שאין לו שייכות לזה הלא בניו שבישיבות ובנותיו בסמינר לא ימלט שלא יפגשו בזה וא"כ דבר זה נוגע לכאו"א.

מעבר לכך, דבר זה הוא צרת הדור ממש, הגמ' מספרת איך שחטו אנשי כנה"ג ליצרא דע"ז בראותם קושי הניסיון, וכן מסופר על מנשה שאמר לרב אשי אילו היית בדורנו היית מרים שפולי גלימתך ורץ לע"ז, ובפשטות נראה שהקב"ה הוריד מעיקרא ניסיון קשה של ע"ז לעולם, אכן בגמ' מבואר דמתחילה לא עבדו ע"ז אלא להתיר להם עריות ורק אח"כ נמשכו לעבוד ע"ז מרצונם, מבואר דמתחילה יכול לבוא הניסיון מדרכים צדדיות, ואח"כ להפטר ממנו צריך עבודה קשה, עכ"פ צריך לדעת שמדובר כפשוטו על עתיד ילדינו והדורות כולם, זה לא סתם גזירת ממשלה דגזירה עבידא דבטלה, וא"כ כ"א צריך להרגיש שייך מצד שמדובר כאן בצרת הכלל. הר"ן בר"ה מביא מקור לתקיעת שופר דאלול ממה דאיתא בפרקי דר"א דכשחזר משה ועלה השמימה אחר מעשה העגל תקעו בשופר להודיע שעלה משה שלא יבואו לטעות שנית, והקב"ה עלה ונתעלה באותו שופר, וא"כ כשמתכנסים לעמוד בפרץ ולהתריע לבל יחטאו הקב"ה מתעלה באותו שופר.

צריך לדעת הרי כיום הולכים להמשיך לקרוא סיפור אישי מזעזע

סיפור מזעזע שיהודי פרסם – חובה לקרוא!

אנא חברים, הקדישו מזמנכם לקריאת חירום זו עד סופה, ובכך תעזרו לומר לצרותי די.

אליכם ידידיי היקרים, חברי הפורום. כל אלו אשר עסקו לאחרונה, (והרבה בגללי) בנעשה להמשיך לקרוא סיפור מזעזע שיהודי פרסם – חובה לקרוא!