ארכיון תגיות: כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

מעמדי חלוקת תעודות חבר בבית שמש חורף תשע"ה – חלקי

פרושים

להמשיך לקרוא מעמדי חלוקת תעודות חבר בבית שמש חורף תשע"ה – חלקי

קול חוצב להבות אש – משא הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א

קול חוצב להבות אש

משא הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א

במעמד האדיר נגד פגעי הטכנולוגיה לקבלת עול מלכות שמים לנו ולדורותינו

כ"ו שבט תשע"ג עיה"ק ירושלים ת"ו

התאספנו כאן יחדיו, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. (ישעיה מא, ו) דבר שנעשה ברבים גורם שכל אחד יוכל להתחזק, און זיך מיט כאפן. הלא את חומר האיסור הרי יודע כל אחד כמה חמור הוא, וכבר כמה וכמה פעמים שדברנו על חומר האיסור שבזה, חומר האיסור הרי ידוע לכל אחד, וכפי שכבר שמענו מקודם. הרי זה דבר שהוא מכלה מנפש ועד בשר, ומשחית עד היסוד, שה' ישמרנו. וכפי שכבר הזכרנו פעם וכך אמרו כל גדולי הדור שמימות בריאת העולם ועד היום עוד לא היו נסיונות כאלו, שהם נסיונות הקשים והגדולים שבדורינו.

כל נסיון תלוי לפי מקומו ולפי ערכו. נסעתי פעם עם חתנו של הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל (הרה"ג ר' צבי הירש דיסקינד שליט"א) שהוא ומשפחתו התגוררו באמעריקא לפני שנים רבות ועמדו להמשיך לקרוא קול חוצב להבות אש – משא הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א