ארכיון חודשי: פברואר 2015

הגליון הנפלא והמרתק "אור עינינו" – אדר תשע"ה

הגליון הנפלא והמרתק אור עינינו – אדר תשע"ה – לגליון באידיש לחץ כאן

מה הם המשקוף ושתי המזוזות של שנת 2015…???

מה הם המשקוף ושתי המזוזות של שנת 2015…???

מכת בכורות זו הייתה מכה חריגה במינה… צעקה גדולה… אין בית אשר אין שם מת… פרעה משתולל ברחובות היסטרי… כל מצרים ברחובות… ותחזק מצרים… למהר לשלחם… פאניקה מושלמת… אף פעם לא הבנתי: איפה הייתם עד עכשיו??? איפה כל הפאניקה הזו הייתה בכל שאר המכות??? וכי בכל המכות הקודמות זה לא היה כזה מפחיד?? הרי לפי מה שסיפרו לי בחידר… גם במכת צפרדעים לא היה מצרי שלא קרקר לו מתוך הבטן איזה צפרדע… גם במכת ערוב… לפי מה שסיפרו לא הייתה משפחה שלא קיבלה איזה ד"ש חם מהגורילה או מהדוב ששיכלה את אחד מהילדים… בקיצור: גם בכל שאר המכות היה אבדן בנפש… וגם הם שיכלו במצרים אחד אחרי השני… גם אז יתכן בהחלט שזה הגיע עד מצב שלא הייתה משפחה שלא היה להם מת… אז… אז במה בכל זאת כ"כ התייחדה מכת בכורות מכל המכות ש"אין בית אשר אין שם מת"??? וכי מכל המכות שעד עכשיו כן היו בתים שלא מתו בהם אף אחד???

התשובה היא אולי כך: להמשיך לקרוא מה הם המשקוף ושתי המזוזות של שנת 2015…???

אלפי נושרים מהאינטרנט! זעקה גדול ומרה!!!

ביהמ"ד "אשכנז" שיכון ג'

מוצש"ק פרשת תרומה תשע"ה

מרא דאתרא הגר"י מרמרוש שליט"א

התאספנו היום להתבונן ללמוד ולהבין את המשמעות, את התוצאות ואת הכלים שניתן להתמודד עם המציאות העומדת בפנינו קרי שימוש באמצעי הטכנולוגיה. מצד אחד מדובר בכלים ששינו את העולם בתועלתם, שינויים שפעם קרו רק במשך דורות היום קורים בשנים מעטות ולפעמים אף פחות מכך. וכגודל החידוש והתועלת שיש במכשירים אלו כך גם גודל ההרס והחורבן שהם גורמים, מצד אחד בוראי עולם ומצד שני מחריבי עולם.

בכל דור מימות עולם קיימים נסיונות אשר קשורים ומיוחדים באותה תקופה. בזמן בית ראשון היה ניסיון של ע"ז ברמה כזו שהגמ' סנהדרין ק"ב מספרת על מנשה המלך שבא לרב אשי בחלום וא"ל אילו היית בדורי היית מקפל שולי גלימתך ורץ לעבוד ע"ז, הקב"ה מעמיד כל דור בניסיון מיוחד, ואין לנו יכולת ומושג להבין את עומק הניסיון של דורות אחרים.

נראים הדברים שניסיון זה של שימוש בטכנולוגיה עם כל השלכותיו הוא מהניסיונות הגדולים ביותר מימי קדם, ונבאר דברינו, להמשיך לקרוא אלפי נושרים מהאינטרנט! זעקה גדול ומרה!!!

דור הפלגה. כל העולם מדבר בשפה אחת

כינוס בביהכנ"ס "תפארת ציון"

מוצש"ק פרשת תרומה תשע"ה

מורנו הגר"ש קניבסקי שליט"א

התאספנו פה היום לדבר בפגעי האינטרנט, אל אלה שכבר נפלו לא צריך לדבר הם כבר מבינים מה לא בסדר, אנחנו מנסים לשפוך מים על אותם המקומות שהאש אינה שולטת בהם.

איני הכתובת לספר מה שקורה בשטח ואיני הכתובת לומר דברי מוסר רק אגיד את אשר בלבי.

קראנו בפרשת השבוע "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" מדייקים חז"ל בתוכו לא כתיב אלא בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד, הרי כאן רמז עכ"פ שעל כל אחד מישראל לבנות מקדש לה' שהשכינה תשרה בתוכו, כשאדם בונה בית כמה סיעתא דשמיא הוא צריך פרנסה, בריאות, שלום בית, ילדים, אם השכינה שורה בבית הברכה מצויה, אין לאדם מה לדאוג ממה לחשוש, יש לו על מי לסמוך. אבל מה יעשה אדם שמגרש את השכינה מביתו, אדם שמכניס לתוך ביתו דבר שעליו נאמר "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך", הרי עתה אין לו על מי לסמוך, איך הוא ממשיך לנהל את ביתו, איך אדם מסוגל לקחת על עצמו כזאת אחריות להמשיך לקרוא דור הפלגה. כל העולם מדבר בשפה אחת

סיפורים נוראים מזעזעים מכלי ראשון

כינוס בביהכנ"ס "משכנות יעקב" מוצש"ק פרשת תרומה תשע"ה

הגאון רבי ישראל אולמן שליט"א

הפסוק אומר בפרשת תרומה: "וְעָשִׂיתָ אֶת הַקְּרָשִׁים לַמִּשְׁכָּן עֲצֵי שִׁטִּים עֹמְדִים", ושתי גמרות מתייחסות לנצחיותו של המשכן. הגמרא במסכת סוטה (דף ט.) אומרת: "דרש ר' חיננא בר פפא מאי דכתיב רננו צדיקים בה' לישרים נאוה תהלה, אל תקרי נאוה תהלה אלא נוה תהלה, זה משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם. דוד דכתיב טבעו בארץ שעריה, משה דאמר מר משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועד קרשיו קרסיו ובריחיו ועמודיו ואדניו. היכא? אמר רב חסדא אמר אבימי תחת מחילות של היכל". 'נוה' הוא מלשון בית, כיון שהמשכן נשאר לעד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם, וגנזו אותו מתחת למחילות ההיכל.

גם הגמ' ביומא (דף עב.) דורשת: "אמר רבי חמא ברבי חנינא: מאי דכתיב עצי שטים עומדים, שעומדים דרך גדילתן. דבר אחר עומדים שמעמידין את צפויין. דבר אחר עומדים שמא תאמר אבד סברן ובטל סכויין, תלמוד לומר עומדים, שעומדין לעולם ולעולמים", דהיינו שהמשכן ישאר קיים לעולם. נמצא א"כ שגמ' אחת אומרת שלא שלטו בו שונאיהם, והגמ' השניה אומרת שהוא קיים לעד ולעולמי עולמים.

מדוע באמת לא שלטו בו השונאים? להמשיך לקרוא סיפורים נוראים מזעזעים מכלי ראשון

מרן הגר"ש ואזנר שליט"א: בעלי אייפון אין להם חלק לעולם הבא!

לבעל אייפון או אינטרנט פרוץ אין חלק לעולם הבאמרן הגר"ש ואזנר שליט"א מצטרף לדברי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, ושניהם פוסקים שבעלי אייפון או אינטרנט פרוץ, אם לא יעזבו את זה, אין להם חלק לעולם הבא!

וכשם שפוסקים למטה, כך פוסקים למעלה!

והאלוקים ניסה את.. את.. אבריימי..!!!

והאלוקים ניסה את.. את.. אבריימי..!!!

ויהי אחר הדברים האלה… אחר מה???

 מעשה שהיה כך היה: מעשה בבחור שקראו לו אבריימי… בחור טוב… בחור יקר… ואל תשאל איך ומה… הוא הציץ פה… ראה שם… בקיצור: הציץ ונפגע… הוא השיג מכשיר טרף… והתחיל לגלוש והגיע למקומות הכי מלוכלכים שבעולם… לטנופת הכי נוראה… ו… ואתה בטח חושב שמדובר בבחור פושע… מנוול… ממש לא!!! אני מכיר אותו… הוא נשמה!!!! נשמה טהורה!! הוא בחור טוב!! הוא בן אהוב של הקב"ה… ויהי אחר הדברים האלה… כן… אחרי הכל הנפילה הגדולה… אחרי ההתרסקות הגדולה…

והנה!!!! והאלוקים ניסה את אברהם… ויאמר לו: אברהם אברהם ויאמר הנני… אבריימי ישב בחדר נעול בפנימייה… וכשאף אחד לא רואה… מתחת השמיכה הוא ישב לו שעות ע"ג שעות עם המכשיר הזה… והנה!!! אבריימי שומע לפתע קול פנימי עמוק ומוכר.. קול מתוק… קול אוהב… והקול הזה קרא לאבריימי היישר לתוך נשמתו הטהורה… אבריימי אבריימי שלי… אבריימי התנער… הוציא לרגע את הראש מהמכשיר.. כן… הנני…

ויאמר: קח נא!!!! אבריימי שלי… אתה שעד לפני לא הרבה זמן ישבת בבית מדרש ולמדת… עד לפני לא הרבה זמן היית בן שלי.. יש לי בקשה אישית ממך… קח נא!!! את מי??? שואל אבריימי???

את בנך!!!! את הבייבי שלך!!! את הדבר היקר שלך… שואל אבריימי… יש לי הרבה בייבי'ס… יש לי כל מיני דברים שאני אוהב אותם… יש לי נגן… יש לי דרכון… מה??? את יחידך!!!! כולם יחידים לי… יש לי הרבה חולשות ש… ש… שקשה לי להיפרד מהם… אבל לא!! אשר אהבת!!!! משהו שאתה אוהב!!!!! את מה?? את הכל אני אוהב?? כל מה שיש לי בארון אני אוהב?? אני אוהב מלברו לייט… אני אוהב לשכור רכבים ולנסוע לים המלח… לא חסרים לי בייבי'ס.. שהם יחידים לי… ואני אוהב אותם…

אבל לא!!!! פנה הקב"ה לאבריימי:

אבריימי מתוק שלי: אני רוצה את זה!!!!!! את המכשיר הזה!!!!!

אני רוצה שתעלה לי אותו לעולה!!!! אני רוצה שתקריב אותו בשבילי!!! אבריימי היה בההההלם… את זה???? זה קשה לי… קשה לי נורא נורא נורא… פנה הקב"ה לאבריימי: אני יודע… אני יודע שזה קשה לך מאוד… אתה יודע מה… רק אני!!!!! רק אני יודע עד כמה זה קשה לך… רק אני יודע עד כמה זה בנשששמה שלך.. אני יודע!!! ולמרות זאת: אני מבקש ממך:  עקדת יצחק!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! העלהו לעולה!!!!

כן אבריימי… כל ה להמשיך לקרוא והאלוקים ניסה את.. את.. אבריימי..!!!

שאלה | הרב שלום ארוש שליט"א | ברח מהשריפה

באדיבות "ועד הצלה". ותשוח"ח.

שאלה: אם היה אינטרנט בזמן חז"ל, הלא היו אוסרים את זה בוודאי, אז למה אתה לא מקשיב בקול גדולי הדור הזה, שזה יהרג ואל יעבור?

– – –

"וכאן המקום להזהיר מפני הסכנות שיש בצפייה בסרטים ובאתרים לא כשרים באינטרנט, שעל ידם האדם יכול להגיע לכל המקומות הגרועים ביותר, מבלי לצאת מפתח ביתו…"

– – –

כמה אנשים 'שרפו' את העיניים ואת המוח שלהם על ידי צפייה באינטרנט, ונהרסו להם החיים! אדם יכול לעבור על כל התורה כולה בצפייה אחת ו'לשרוף' את הנשמה שלו, ולאבד את כל הניצוץ האלוקי שלו.

– – –

דברי הרב שלום ארוש שליט"א:

אחד אמר לי, שאחרי שהוא כבר היה הרבה שנים בתשובה, הוא פתאום נפל לגמרי. אמרתי לו: בטח שנפלת, כי גלשת באינטרנט…הוא התפלא: איך אתה יודע?  אמרתי לו, שלא צריך להיות נביא, כי זה ברור, שמי שגולש באינטרנט, הוא מאבד את הניצוץ האלוקי, את כל הקשר עם היהדות, הוא נשאר רק עם זכרונות.

מי שלא שומר את עיניו יכול לעבור, חלילה, על כל התורה כולה. אם הוא לא מתרחק מהאינטרנט ומהרחוב ולא מוריד ועוצם עיניים ברחוב – הוא יכול, ולא משנה מי הוא – דתי/חילוני/חרדי – לעבור על כל התורה כולה אלפי פעמים בשעה אחת! עם החידושים של היצר הרע היום, העבירות יכולות להיות בכמות וב'איכות', שבעבר הרשע הגדול ביותר לא היה עובר. ואם עבר ושנה – נעשית לו כהיתר. אדם לא מבין איפה בכלל הוא מונח, אין לו רצון לצאת מהעוון הנורא שבידו".

קונטרס כ"ו איסורי תורה בהתחברות לאינטרנט

קונטרס כ"ו איסורי תורה

לקריאה לחץ כאן