ארכיון חודשי: מרץ 2014

יורשו של המן

אייפון - אבישי חן

מדוע עברתי לטלפון כשר?

מדוע עברתי לטלפון כשר?

אם הייתם אומרים לי שבוע קודם לכן שכך אעשה, הייתי צוחקת לכם בפרצוף, ומוסיפה נאום קצרצר נגד המהלך שהיה הזוי בעיניי. אבל בסוף השתכנעתי: עוד משפחה, מהמובחרות שבינינו, התפרקה בעקבות האינטרנט הלא מסונן להמשיך לקרוא מדוע עברתי לטלפון כשר?

קול חוצב להבות אש – משא הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א

קול חוצב להבות אש

משא הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א

במעמד האדיר נגד פגעי הטכנולוגיה לקבלת עול מלכות שמים לנו ולדורותינו

כ"ו שבט תשע"ג עיה"ק ירושלים ת"ו

התאספנו כאן יחדיו, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. (ישעיה מא, ו) דבר שנעשה ברבים גורם שכל אחד יוכל להתחזק, און זיך מיט כאפן. הלא את חומר האיסור הרי יודע כל אחד כמה חמור הוא, וכבר כמה וכמה פעמים שדברנו על חומר האיסור שבזה, חומר האיסור הרי ידוע לכל אחד, וכפי שכבר שמענו מקודם. הרי זה דבר שהוא מכלה מנפש ועד בשר, ומשחית עד היסוד, שה' ישמרנו. וכפי שכבר הזכרנו פעם וכך אמרו כל גדולי הדור שמימות בריאת העולם ועד היום עוד לא היו נסיונות כאלו, שהם נסיונות הקשים והגדולים שבדורינו.

כל נסיון תלוי לפי מקומו ולפי ערכו. נסעתי פעם עם חתנו של הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל (הרה"ג ר' צבי הירש דיסקינד שליט"א) שהוא ומשפחתו התגוררו באמעריקא לפני שנים רבות ועמדו להמשיך לקרוא קול חוצב להבות אש – משא הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א

שיחת מרן ראש הישיבה הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל

שיחת מרן ראש הישיבה  הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל

לשון הקודש

יש מזיק גדול, אינטרנט. זה דבר חמור ביותר. זה משפיע מאחד לשני כמו אש שמתפשטת. זה יהרג ואל יעבור שיהיה כזה דבר בקרבינו. זה חוב על כל אחד ואחד, כל ישראל ערבים זה לזה, שלא יהיה לזה זכר בקרבינו. זה חוב, זה איסור גמור. זה יהרג ואל יעבור כפשוטו.

אידיש

נאך א נקודה, און דאס איז דער עיקר נקודה. ס'איז דא א זאך אין די וועלט, איך האב מורא צו דאס דארמנען. ס'איז א טריפה ווארט. איך בין נישט חושד איינער פון פני הישיבה, אבער סי איז דא א מיעוטא דמיעוטא וואס האבען דאס. דאס איז אינטערנט. ס'איז דא פארשידנע סארט כלים וואס ברענגק צו אינטערנט וואס קען מחבר זיין צו אינטערנט.

דאס איז טרייף-חזיר. דאס מאכט א חורבן, חורבן ממש. להמשיך לקרוא שיחת מרן ראש הישיבה הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל

דקדוק הג"ר דוד בהר"ן זצוק"ל באפיית המצות

דקדוק הג"ר דוד בהר"ן זצוק"ל באפיית המצות

במיוחד עורר רבינו על קיום דברים שהם מדינא דגמרא, וכאשר הראה לו אברך אתרוג הדר שרכש בכספו, שאל אותו: נעלים לרעייתך כבר קנית ליו"ט? בהסבירו כי הידור מתחיל רק אחר קיום דינא דגמרא. וכך נהג בעצמו לקנות אתרוג פשוט, ואת הכסף השאיר כדי לקנות לביתו דבר מה לחג.

עוד מסופר כי ביום שהיו צריכים ללכת לאפות מצות במאפית "שמעונוביץ" בגבעת שאול, להמשיך לקרוא דקדוק הג"ר דוד בהר"ן זצוק"ל באפיית המצות

לנקום את נקמת הנחשלים

לנקום את נקמת הנחשלים

מלחמה לה' בעמלק מדור דור. כבר אלפי שנים שהמלחמה נטושה בין שני הצדדים, מי נגד מי. גם עמלק בעצמו מודע לתובנה זו. "ההיסטוריה האנושית היא המלחמה בין הגזע היהודי לגזע הגרמני" נאום היטלר ימ"ש. זה מה שיש בהסטוריה, כל השאר לא תופס מקום. ולעומת זה בורא עולם מצוה אותנו לא לשכוח ולהילחם בכל השנאה והאכזריות.

שצוונו לזכור מה שעשה לנו עמלק מהקדימו להרע לנו ושנאמר זה בכל עת ועת ונעורר הנפשות במאמרים להלחם בו ונזרז העם לשנוא אותו, עד שלא תשכח המצוה ולא תחלש שנאתו ותחסר מן הנפשות עם אורך הזמן (רמב"ם מצוות קפט).

מעולל ועד יונק, תמחה את זכר. להמשיך לקרוא לנקום את נקמת הנחשלים