עתידנו – לעתיד נקי יותר! – מי אנחנו?

עתידנו – לעתיד נקי יותר!

מי אנחנו?

קומץ אברכים זעום העוסקים בתורת ה', אך גם התוודענו למחשב ולאינטרנט מחמת עיסוקינו הרוחני או הגשמי, ומרגישים אנו כי עלינו ללחום את מלחמת ה', כבני לוי כאשר פרוע היה העם, וכפנחס בן אלעזר כאשר זמרי בן סלוא הכניס את האייפון שלו לעיני העם, ומשה ואהרן בוכים.

והרומח שלנו הוא המודעות וההסברה, והשימוש באינטרנט עצמו נגד האינטרנט.

"יכה יוסי את יוסי" – "מלחמת אינטרנט באינטרנט".

רק מי שמודע לכוחו העצום והנורא של האינטרנט מבין כי ודאי היה עדיף שלא להתחבר אליו כלל, אך מאחר ובדיעבד הוא קיים, אין לנו להשאיר את כוחו אל הרע, אלא להשתמש בכוחו – להלחם בו עצמו.

יש כאן שימוש בדואר האלקטרוני לרשימות תפוצה אדירות לכל החפץ להתחזק ולהתעורר בנושא זה, ואף להצטרף למלחמה איתנו, ולשלוח בכל יום מסר, מילים או תמונה, היכולה לעזור למשתמשים בכלים אלו בלאו הכי לתת להם מנת קרב יומית, כדי שיוכלו לשרוד אל מול פני הסכנה.

ניתן לשלוח חומר למייל:  antinet888@gmail.com

בברכה לעתיד נקי יותר

נ.ב. כמובן שאנחנו חסומים בחסימה המצויינת של "נתיב".