עדכוני 'חבר' 4 >>>

עלון קיר 1

לשמחה
מה זו עושה?

מה לו ל"יום החבר" ולמעמד השמחה והריקודים ההודיה והשבח שמתקיים בסיומו? שואלים רבים ותמהים.

השיח הציבורי סביב ההתנתקות מהאינטרנט, סובב הולך כבר שנים רבות סביב בכיות ודמעות שליש על הנופלים בפח היקוש של האינטרנט ושקעו ביון מצולה ובדיוטה תחתונה. כל אימת שהנושא הכאוב הזה עולה ומיד לאחריו הסיפורים הסוערים והפרשיות הנוראות, עלתה באופן טבעי הזעקה.

זעקה נוראה שמקיפה את העולם כולו מקצה אל קצה. על אותו כלי יעיל מאין כמותו, מקצר הליכים ומהווה כלי יעיל לפרנסה, אשר בלחיצת כפתור אחת ובתזוזה פחותה מכדי חגירת אצבע מוריד את האדם שאולה לתהומות כאלו שלא נשמעו מימות עולם.

בכי ואנחות, מתח ודאגה, כאב ודמעות, תאנייה ואניה, בעתה וחרדה, כל אלו נקשרו במוחו של כל אחד ואחד מאיתנו בחדא מחתא עם האינטרנט.

גם ההיפרדות מן האינטרנט בדמות הכניסה ל"אגודת החברים" הנעלה והמרוממת, מעלה אסוציאציה  של חדר ניתוח ואיזמל מנתחים, אוירה של יום הדין, הכאה על חטא, דמעות של חרטה.

לשיטה זו אמורה לרדת אוירה של אימת יום הדין ביום חמישי הקרוב ב"יום החבר" ולהקיף את העיר בית שמש מקצה אל קצה.

אלא שכל הנ"ל יאמר לך רק מי שאינו תושב בית שמש ומי שאינו חי באוירתה בשבוע האחרון.

המציאות בשטח והאוירה היא אחרת לגמרי.

אנשים מחייכים ושמחים, אוירה של חדווה שולטת בבית שמש. אם זולגות דמעות, הרי הם דמעות של שמחה והתרגשות.

המציאות תואמת לבי הילולא. דומה ואולמות השמחה שבמרכז העיר התפשטו והתרחבו עד שמקיפות הם את העיר מן הקצה אל הקצה.

זו המציאות! בין אם היא מובנת בין אם לאו!

אך מציאות זו טעונה הסבר.

לא לנו אנשים קטנים שאין לנו השגות בנעשה בעולמות העליונים באותה שעה שיהודי עושה מצווה או עוסק בסור מרע, לעמוד ולהסביר, איזה שמחה מתחוללת בעולמות העליונים ומעט ממנה מורגש כאן בעולם הזה, נסוכה על פני כל תושבי העיר.

לא לנו אנשים קטנים להסביר עניינים נעלים כאלו.

אבל אנו בקטנותינו ובקטנות הבנתינו, נסה להסביר לעצמינו: לשמחה זו מה עושה?

למה אנחנו כל כך שמחים ועולזים?

התשובה היא:

אנו שמחים למען ילדינו ולמען הדור העתיד שלנו, שביום זה הצלנום מהנסיון המר ביותר שארב להם.

אנו שמחים על עצמינו ועל חיי הרוח שלנו, על שניצולנו מן האויב המאיים עלינו רוחנית וגשמית, אויב הקרוב אלינו מרחק של לחיצת אצבע.

אנו שמחים על הטהרה האופפת אותנו, אודות לקבלת עול "חברות".

אנו שמחים ועולזים על עקירת הדבר הנורא הזה ממחנינו.

יום מופלא זה מזכיר לנו את אשר התחולל בראשית בנין בית שני כמסופר במסכת יומא (דף ס"ט ע"ב). בני ישראל צעקו בקול גדול על יצר העבודה זרה שהחריב את בית המקדש והרג את בני ישראל וקטל את הצדיקים והגלה אותנו מארץ ישראל ועדיין מרקד בינינו. ואז נפל פתקה מן שמיא שכתוב היה בה "אמת". ישבו בתענית ג' ימים עד שנמסר יצרא דעבודה זרה בידיהם…

נקווה שנוכל לומר על "יום החבר" שהוא היום שנעקרה טומאת האינטרנט לגמרי מן העיר. אך גם בטרם הגיעו התוצאות לידינו, נוכל לומר ש'יום החבר' הוא "ה"יום "ה"היסטורי בה"א הידיעה של בית שמש ושל היהדות החרדית כולה. יום שלא יחזור על עצמו, לא בעוצמתו ולא בעוצם רוח הטהרה העצומה שתרד ביום אחד על העיר כולה.

דבר כזה חייבים לציין ולחגוג בשמחה גדולה, במשתה ובריקודים, כי גדול היום… ואף אחד מותיקי תושבי עירנו לא יוכל להצביע על יום נוסף בתולדות העיר שמשתווה בעוצמתו ובמשמעות תוצאותיו למה שיתחולל ביום זה בעירנו.

 

"יום זה לישראל"

שחר חדש מפציע על העיר בית שמש אי"ה ביום חמישי הבעל"ט – "יום החבר". בקרב הקהילות בעיר ניכרת התכונה הרבה כאשר המודעות ודפי ההודעות מתנוססים במרכזי הכניסות של בית המדרש.

שיחת היום בין מרעים הוא ההתחזקות וההצטרפות לאגודת החברים וקבלת תעודת "חבר", רבים מבקשים לדעת עוד ועוד פרטים ומעוניינים להקדים את הצטרפותם לתוכנית.

נמסר, כי העסקנים הפועלים ללא לאות, יושבים יומם ולילה ומתכננים את מהלך 'יום החבר' לפרטי פרטים, בכדי שהכל יצליח על הצד הטוב ביותר.

פעילים נמרצים התגייסו למערכה. בימים הקרובים תכוסה העיר בית שמש כולה בכרזות רחוב ובמודעות תעמולה, לפיהם יקרא כל אחד מהתושבים להצטרף ל'אגודת החברים' למענו ולמען דור העתיד.

יצויין כי בשבת העעל"ט – פרשת חוקת – הוכרז ל'שבת חבר'. במהלך השבת הוכרזו ע"י רבני הקהילות לפני קריאת התורה, כי חוב קדוש עכאו"א להצטרף ולהיות 'חבר' וכי כל הרוצה להימנות על החרדים לדבר ה' יש לו להתאגד ולהתחבר יחדיו בחבורת החרדים לדבר ה' וחושבי שמו.

כהכנה ל'יום החבר' מתקיימת קבלת קהל ללא תשלום ע"י חברת "אאוטנט" המתמחים במציאת פתרונות סינון, לתועלת הכלל והפרט. הייעוץ מוענק ע"י טובי המומחים מבית אוטנט, על ניתוק מאינטרנט ברמה הטכנית, נטרול מרשתות אלחוטיות, דרגות הסינון והחסימה.

קבלת קהל ע"י צוות המומחים בימים שני, שלישי ורביעי הבעל"ט בכל יום מהשעה 13:00 עד 15:00 וכן בשעות הערב מהשעה 20:30 עד 23:00, ברחוב נהר הירדן 31 (בחני' שבין בניין 31 ל-בניין 33), וכן ניתן לקבל מענה טלפוני במשך היום בטלפון: 072-2-613-613.

 

קול ד' בהדר

היום תאמצנו. במוצאי יום גילה "יום החבר" יתאספו אלפי תושבי העיר לכינוס של שמחה והתחזקות לרגל מבצע "יום החבר".

שמחה זו מבטאת היטב עיצומו של יום גדול זה. יום חמישי פרשת בלק הינו יום היסטורי ומיוחד לעיר בית שמש החרדית לדבר ה'. "יום החבר" – עליו הוכרז בשבוע שעבר, יטביע חותם של זהב בדפי ההיסטוריה של בית שמש ויותיר חותם של מסירות נפש והרחבת גבולות הקדושה בכרם בית ה'. מבית שמש תצא הבשורה המרנינה לכלל קהילות היראים בארה"ק ובעולם כולו.

"יום החבר" הוקדש למען מטרה אחת ונעלית והיא למקסם את הצטרפות והרחבת מעגל ה'חברים' בבית שמש שיצטרפו ויחתמו על טופס המצרף לתוכנית. עסקני העיר מביעים תקווה כי יצליחו לקדש שם שמים ולהוסיף חיילים רבים למקדשי שם שמים שישלפו את העט ויחתמו על הצטרפותם.

בסיומו של יום תחילת הפרוייקט של החתמת החברים, ביקשו העסקנים לרומם ולפאר את מקדשי שם שמים, ולצאת לרחובה של עיר בעצרת חיזוק והודי' להשי"ת, שכן בשמחה ניתן לפעול כל טוב וטוב.

העצרת תתקיים ברחובה של עיר ברחוב קדושת אהרן, בהשתתפות אלפי תושבי העיר. נואם הכבוד הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א יעורר את הקהל בדברי חיזוק ושמחה לרגל הצטרפותם להיות נמנים וחברים לדבר ה'.

תזמורת הוזמנה במיוחד למעמד זה ותנעים את המעמד בזמירות שירות ותשבחות על הסייעתא דשמיא, כיאה וכנאה ליום שבו נעקר האינטרנט מהעיר בית שמש ועם סיום הסיוט הלז, והקמת פתרון יצירתי, כגוש אחד נגד הפגעים ומרעין בישין של הטכנולוגיה.

העסקנים החשובים הפועלים ללא לאות מסרו כי מבצע ה'חבר' אינו מסתיים כלל ביום זה, 'יום החבר' הוא רק ההתחלה וכי המערכת לחתימה והצטרפות ממשיכה לפעול ביתר שאת ועוז, כי הוקם משרד מיוחד שירכז את כל העבודה התחום הנ"ל, מי שלא הספיק לקדש שם שמים ביום חמישי יחד עם אלפי תושבי העיר ורוצה להצטרף מהיום והלאה יוכל לעשות זאת בקלות ובמהירות.

ע"כ, כל החפץ להירשם בספר דברי הימים של בית שמש התורתית, למסור לדור עקבי הצאן על זכייתו הנעלית ביום גדול זה, עליו לצאת בשיר ובמחול, "חבר מביא חבר" – מדגישים העסקנים, הינו דפוס פעולה של "כל המזכה את הרבים" שעליו נכתב שאין חטא בא על ידו.

המגדלור התורני של בית שמש עוד יפתיע ויפציע, ישלח את אלומות האור להבליח אל כל קהילות ישראל בכל מקומות מושבותיהם, בתקווה כי התוכנית תצבור תאוצה בכל העולם היהודי כולו.

עולו ואתכנשו, כולם מוזמנים לשמוח בשמחה של מצווה —

 

 

1  בשלב ראשון כל מצטרף ימלא טופס בקשת הצטרפות ל'חבר', במסגרתו יציין המבקש את פרטיו וכן יצהיר ויחתום שאינו משתמש בכלים טכנולוגיים בלתי מאושרים כהוגן והינו מקבל על עצמו את פיקוחו של רבו, רב הקהילה/ביהמ"ד.

2  במידה ואין ברשותו מחשב או כל כלי אחר, יש להצהיר ע"כ ודיו.

3  במידה ויש ברשותו כלי מסוים עליו למלא השאלון. בו יצוינו יש לציין כל פרטי החסימה, בבית, במשרד, הוא ו/או אשתו, דרגות סינון וכדומה.

4  יובהר בזאת כי טופס שלא ימולאו בו כל הפרטים, לא יתקבל.

5  כל אימת שרצונו של מאן-דהוא לחסום/לסנן את המחשב שברשותו, יעמוד לרשותו צוות מקצועי.

6  במקרה ועדיין לא סודרה החסימה, יצויין הדבר בהערה על הטופס, על מנת לעקוב עמו לאחר מכן, אם תוקנו הדברים כפי המסוכם.

7  במידה והשאלון אינו עונה על צרכיו המורכבים יותר של הזקוק לכלים אלו לצורך פרנסה, יש לציין זאת במקום המיועד לכך בשאלון ולאחר 'יום החבר' יעמדו עמו בקשר.

8  במידה והמצטרף מעוניין למלא את השאלון אצל רב הקהילה, יש לציין זאת בשאלון במקום המיועד.

9  כפי שפורסם, מטרת 'יום החבר' הוא להביע נכונות לקבל ע"ע עול מלכות שמים. השאלות והספקות, הפרטים הטכניים המורכבים ודרגות החסימה/הסינון יטופלו בצורה מרוכזת.

10 הטפסים יועברו ממוקדי ההצטרפות למשרד 'אגודת החברים'. שהוקם במיוחד למטרה זו, ובמסגרתו ירוכזו השאלונים והטפסים באופן מסודר כדי להעבירם לרבני הקהילות.

11  בהמשך יקבל כל רב את רשימת המצטרפים שביקשו את פיקוחו, הרב יעבור לאשר את המצטרפים שהצהירו שאין ברשותם כלים טכנולוגיים ואינטרנט.

12  אלו שיידרשו לבירור ייחודי יותר, במצבם ובדרגת חסימה מותאמת וכדו', יקבלו מענה בהמשך ורק לאחמ"כ יקבלו את התעודה.

13  הרבנים יעודכנו בכל פרטי העניינים, דרגות חסימה שונות והתאמות נדרשות, ע"מ שיוכלו לתת מענה נכון לכל הבעיות לכל אחד ואחד.

14 לאחר שכל השאלות יעלו על שולחן הרבנים שליט"א, ישבו הרבנים שליט"א ויתוו את הדרכים ויקבלו את ההכרעות העקרוניות, כל רב בקהילתו ועדת צאן מרעיתו.

15  כאמור, לאחר סידור כל הענייניים יישלחו לכל אלו שאושרו, תעודת חבר.

16  בהמשך יפורסמו בבתי המדרשות והריכוזים, רשימות החברים מתפללי ביהמ"ד שהצטרפו ביום החבר.

17  הוקם מערך נציגים מכל הקהילות ובתי הכנסת הרבים בעיר, ויש לעמוד עמם בקשר לכל שאלה וענין.

18 התוכנית "חבר" אינה מסתיימת בתום "יום החבר" אלא רק מהווה את נקודת הפתיחה. החל מהיום – מוסרים העסקנים – תתקיימנה שרשרת פעילויות נרחבות סביב תוכנית זו, וכי "יום החבר" הינו רק סנונית ראשונה המבשרת על פרוייקט רב ממדים.

 

 

היכן מצטרפים?

מערכת טלפונית במענה אנושי – טלפון רב קווי

שמספרו 0732-404-900

דוכני הצטרפות בבתי הכנסת המרכזיים בעיר.

ע"י נציגי הקהילות ובתי המדרש.

מוקדים ניידים ברכבי הכריזה ברחבי העיר.

 

 

• אספו לי חברי

בימי שני ושלישי השבוע נערכו אסיפות נציגים ופעילים מרכזיים, במהלך האסיפות קיבלו הנציגים הסברים ופרטים טכניים אודות "יום החבר", וכן דרכים כיצד לפשט את דרכי ההצטרפות בכדי שכאו"א יוכל להגיע, להבין את דרגות הסינון ורמת החסימות ולקבל את תעודת ה"חבר".

 • ברכת הקודש

חיזוק גדול וברכת הקודש קיבלו העסקנים השבוע מאת כ"ק מרן הגאב"ד הגאון רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א. מרן הגאב"ד שליט"א קיבל סקירה על כל התוכנית ועל דרכי ההצטרפות, הפרטים הטכניים וההיענות של כלל הקהילות בעיר ובראשם קהילות אנשי ירושלים. כ"ק מרן הגאב"ד צירף את ברכתו הלבבית למען הצלחת התוכנית שיזכו לקדש שם שמים ברבים.

• על טהרת הקודש

ביום שני השבוע התקיימה אסיפת רבני וועד החינוך שע"י 'העדה החרדית' ובו סוכם על שיתוף פעולה בתוכנית 'חבר' כשכל המשתתפים ציינו ודיברו בשבח העניין, וכי על כל קהילות הקודש לפעול למען הצלחת התוכנית במתכונת ייחודית עבור בני הקהילות, ודובר על כך שכל השאלות וההכרעות הנוגעות לקהילות הקודש הנמנים על דגלה של העדה החרדית, שיגיעו לשולחן הרבנים שליט"א ייקבעו ע"י רבני ועד החינוך.

• קראו עצרה

כינוס של מצוה לחיזוק שמירת הלשון התקיים בשבוע שעבר בקהילת חסידי גור בעיר, במסגרת דברי החיזוק וההתעוררות בענין שמירת הלשון ביקש הגה"ח רבי ישראל מנחם אלתר שליט"א בן כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א לכלל חסידי גור תושבי עירנו בית שמש להצטרף כאיש אחד בלב אחד ל'אגודת החברים' עפ"י בקשת ושליחות אביו כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א שבחן את התוכנית ומצא אותה ראויה כפתרון כלל ציבורי למניעת התפשטות נגע האינטרנט.

• 'צמיד פתיל'

בביהמ"ד "דמשק אליעזר" דחסידי ויז'ניץ הובאו דברות קודש של מרן האדמו"ר שליט"א שנמסרו לקראת מבצע 'חבר': "השבוע כתיב בפרשתנו "כלי פתוח שאין צמיד פתיל הרי הוא טמא". לדאבוננו כל הכלים החדשים הטכנולוגיים הם בגדר 'אין צמיד פתיל עליו' וטמא הוא. לכן מבקשים מכאו"א שיצטרף ל'חבר' ולהיות נמנה על בני החבורה 'חבר אני לאשר יראוך".

• הכנא דרבא

מרא דאתרא דרמת בית שמש א' הגאון הגדול רבי שלמה זלמן פערלשטיין שליט"א קרא לרבני השכונה ונציגי בתי המדרשות מבני השכונה להשתתף בכנס מיוחד שהתקיים ביום שלישי בביתו, במהלך הכינוס נתבקשו רבני השכונה ונציגי בתי המדרשות לפעול למען הצטרפות תושבי השכונה לתוכנית ה'חבר' במהלך "יום החבר"

 • קריאות קודש

התעוררות עצומה ניכרת בקרב קהילות עדות המזרח ברחבי העיר בית שמש להצטרפות מלוכדת כאיש אחד בלב אחד ל'אגודת החברים'.

חוברת מיוחדת ובה הובאו מכתביהם של למעלה מעשרים רבני קהילות ובתי מדרשות (שמחמת קוצר הזמן לא נכללו בחוברת של כלל רבני בית שמש) הקוראים לבני הקהילות להצטרף לתוכנית 'חבר', יצאה לאור.

החוברת יצאה לאור בהשתדלותו הנמרצת של הרה"ג אברהם פדידה שליט"א, שהשקיע כוחות רבים להביא להצטרפות כוללת של חברי קהילות עדות המזרח לתוכנית חבר. חלק מהמכתבים פורסמו בשפה האנגלית לציבור דוברי שפה זו.

• מתכוננים ומתחזקים

מרא דאתרא דשכונת "משכנות יעקב" הגאון הגדול רבי מרדכי גולדשטיין שליט"א, קרא לרבני שכונת משכנות יעקב ונציגי בתי המדרשות לכינוס מיוחד שהתקיים ביום שלישי בביהמ"ד "ברכת אליהו", במהלך הכינוס ביקש המרא דאתרא שליט"א מרבני השכונה ונציגי בתי המדרשות להצטרף לקידוש שם שמים הגדול ולצרף את כל בני הקהילה ל'אגודת החברים' ביום חמישי "יום החבר".

• לחזק גבולות הקדושה

בבתי המדרשות דחסידי רחמיסטריווקא בשכונות נחלה ומנוחה, קרית הרמ"א וגבעת ירושלים בעיר נמסרו דברות קדשו של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א: "כל חיזוק שעושים בעניין זה לחזק גדרי הקדושה, הרי זה דבר מיוחד מאוד לחזק גבולות הקדושה ומבקשים מכל אחד ואחד להצטרף לעניין זה".

• היערכות מיוחדת

בתוך כך, היערכות שיא בקרב הממונים על המלאכה על מנת להביאה לידי שלימותה.

בתום אסיפה עם רבני העיר שליט"א הוחלט על הקמת וועד מיוחד שינווטו את המערכת כולה.

חברי הוועד יעמדו בקשר עם נציגי הקהילות ובתי המדרשות, ירכזו את הפרטים השונים. ויעמדו בתיאום מלא עם הרבנים שליט"א יוציאו ויביאו את השאלות אל שולחן הרבנים שליט"א, ישמעו את הוראותיהם ויישמו אותם ואף יעקבו אם אכן הדברים נעשים בדיוק כפי הוראותיהם.

• ביקוש ער להעתקת הרעיון

ההצלחה חסרת התקדים בבית שמש מתפרסת עפ"י כל הארץ. ביקוש ער ובלתי צפוי מקרב העסקנים בכל ערי הארץ ובקהילות ישראל בעולם להביא את רעיון 'החבר' שמיושם בבית שמש בהצלחה חסרת תקדים  למקומות מושבותיהם. השבוע הגיעו עסקנים מקרב קהילות שונות לבית שמש לעקוב מקרוב אחרי ביצוע התוכנית כדי ללמוד מקרוב את דרכי הפעילות ודרכי ביסוס 'חבר' ויישומו בפועל.

• קולות מהשטח

לאחר סיור ממושך השבוע ברחובות העיר בית שמש עולה כי העיר לובשת חג. בכל הריכוזים והקהילות הפכה התוכנית לשיחת היום, כשכל הדוברים מודים פה אחד שרעיון ה"חבר" הוא הרעיון היחידי המעשי והיעיל לפתרון בעיית האינטרנט. מבואות בתי המדרשות כוסו במודעות ה'חבר' ורבים מתפללים להצלחת התוכנית.

• נהרא נהרא ופשטיה

לרבים השואלים, לאחר שזכינו ובעירנו ישנם הרבה קהילות קודש, נהרא נהרא ופשטיה, ובין קהילות הקודש גוונים רבים, תוכנית "חבר" אינה אמורה לאחד בין הקהילות, התוכנית מיועדת אך ורק לנסות לבער את נגע האינטרנט, ותו לא מידי. כל קהילת קודש תתנהל על דגלה כפי הוראות והדרכות העומדים בראשה, בכל העניינים.

כמו"כ התוכנית "חבר" לא יצרה שום שיתוף פעולה בין הקהילות השונות, המתנהלות באופן של 'איש מחנהו ואיש על דגלו', תפקיד תוכנית "חבר" הוא רק לנסות לתת 'כלים' למי שמעועוניין להתנתק מהאינטרנט.

• 'שבת חבר'

בבתי הכנסת בעיר החברים ב'חבר' התקיימו במהלך השבת העעל"ט הכרזות קודש והתעוררות לקראת התוכנית, לפני קריאת התורה עלו הרבנים על הבימה וזירזו בלשון צו וזירוז את בני הקהילות להצטרף לתוכנית וזריזין מקדימין למצוות.

• הזמנה מילתא היא

מחר ביום רביעי כדאי לכם להציץ לתיבות הדואר שלכם. ממתינה עבורכם חבילה מהודרת עם הזמנה אישית ל'יום החבר', שאלון הצטרפות וסדר המעמד בסיומו של יום וכן כל הפרטים הטכניים הנלווים.

 

 

מִזְמוֹר שִׁיר לְיוֹם הֶחָבֵר

עִם נִצְנוּצֵי שַׁחֲרִית, יוֹם חֲמִישִׁי.

שׁוֹלְפִים וּמוֹצִיאִים פִּנְקָסֵיהֶם וְקֻלְמוֹס אִישִׁי.

כְּוַיַשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר, זָרִיז וּמָהִיר.

הַלֹּא עִידְנָא דְחֱדְוָותָא הַיּוֹם הַבָּהִיר.

בְּזֶה הַיּוֹם, הַהִיסְטוֹרִי בִּקְנֵה-מִדָּה.

נְעֶקַּר בּוֹ הָאִינְטֶרְנֶט מִבֵּיִת שֶׁמֶשׁ, נִתְאַיֵיד וְנִתְאַדָה.

וּמַשֲׁב אֲוִיר פִּסְגּוֹת צָלוּל, צַח וּבָהִיר.

וְעֵת חֶשְׁכַת לֵיל כְּיוֹם תָּאִיר.

וּמִי רוֹאֶה אוֹתָם יוֹצְאִים וְאֵינוֹ יוֹצֵא.

יַחַד כָּל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל נַהַרָא נַהַרָא.

כְּאִישׁ אֶחָד בְּלֵב אֶחָד, לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם.

וְעַל נֶפֶשׁ עֲיֵפָה, יוֹצְקִים הֵמָה מַיִם חַיִּים.

“גַּם אֲנִי חָבֵר” אַכְרִיז בְּעִזוּז וּבְגָאוֹן.

בְּחוּצוֹת קִרְיָה, בַּשִּׁיר וּבְקּוֹל שָׁאוֹן.

אֲקַדֵּשׁ שֵׁם שָׁמַּיִם בְּרַבִּים, קְבַל עַם וְעֵדָה.

לְאוֹת וּלְמוֹפֵת, לַדֻּגְמָא וְלַהַעֲרָכָה – וְזֹאת לַתְּעוּדָה.

בֵּית שֶׁמֶשׁ כְּ’נַחְשׁוֹנִים’ לִדְבַר מִצְוָה.

רֵאשִׁית וִיסוֹד לְשׁוֹשִילְתָּא דִדְהַבָא.

שֶׁתִּפְרֹס מְצוּדוֹתיֶהָ לְיַרְכְּתֵי אֶרֶץ בִּתְּהִלָּה.

וִיצָרְפוּ חֻלְיָה לְחֻלְיָה, עוֹד עִיר וּקְהִלָּה.

תגובה אחת בנושא “עדכוני 'חבר' 4 >>>

השאר תגובה