מכתב מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א לאחר אסון שבעת הילדים

במכתב: "צריכים להתחזק ולשמור על צניעות וקדושה ולסלק את כל המכשירים הטמאים המטמאים את נפשות האדם".

מכתב מרן הגר''ח קניבסקי לגבריאל ששון

תוכן המכתב

בס"ד ניסן שמיטה תשע"ה

מכתב תנחומים להרה"צ ר' גבריאל ששון וכל המשפחה החשובה שליט"א, נזדעזענו לשמוע על האסון הנורא אשר כל שומעיו תצלנה אוזניו על הנשמות היקרות והזכות שנחטפו במיתה כ"כ משונה ודאי הוא בעוון הדור וחשיב את לאיתפושי אדרך והשי"ת ישלח רפו"ש במהרה.

איתא בשבת ל"ג א' בעוון נבלות פה צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות ובחורי שונאי ישראל מתים וכו' ושם דף קי"ט ב' אין הדליקה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת והנה אין איתנו יודע על מה ועל מה עשה ה' לנו, אך כל הקרובים אל החלל שרוצים לעשות עילוי נשמה צריכים להתחזק לשמור על צניעות וקדושה ולסלק את כל המכשירים הטמאים המטמאים את נפשות האדם ולקבל שבת כמה רגעים לפני הזמן ובוודאי יהיה בזה עילוי נשמה לנשמות הנקיות והשי"ת יאמר למלאך הרף ונראה בקרוב בנחמת ציון וירושלים ובניסן עתידין להיגאל.

חיים קנייבסקי

השאר תגובה