כלל חסידי ברסלב "אנשים ונשים" בירושלים עיה"ק מתכוננים ל"אסיפת הצלה לנו ולדורותינו"

 כלל אנ"ש חסידי ברסלב "אנשים ונשים" בירושלים עיה"ק מתכוננים ל"אסיפת הצלה לנו ולדורותינו"

 שתתקיים ביום ב' תולדות ז"ך חשון

 בביהמ"ד הגדול דחסידי ברסלב במאה שערים

 בראשות זקני וחשובי אנ"ש וגדולי המומחים בתחום הטכנולוגיה

 תפילת ערבית בשעה 7:00 ואח"כ האסיפה

טובעהיום - לנו ולדורותינוקריאת קודש מהגה''צ רימ''שנחנו שלט מודעות_עמוד_2 מודעות_עמוד_1 כה תאמר לבית יעקב_עמוד_2 כה תאמר לבית יעקב_עמוד_1 מכתב למעמד החלצו היום - לנו ולדורותינו

השאר תגובה