ויוסף הוא המשביר

ויוסף הוא המשביר – מחובר לשיבר הראשי!!!!!
אצלי בבית יש ברז בכיור של המטבח… הילד שלי מאוד אוהב מים שנשפכים… ברגע שרק נפתח
הברז… הוא מיד קופץ על המים… והנה!!! יום אחד הילד שלי עומד לידי, ואני פותח את הברז…
ובמקום שאני אושיט את היד למים… אני דווקא הרחקתי את היד שלי מהמים והזזתי את הידית
של הברז ימינה ושמאלה כדי להתאים אותה שיהיה יותר חם או יותר קר… ושיהיה יותר חזק או
יותר חלש… עכשיו: הילד שלי עומד לידי ורואה אותי… הוא בטוח שאני פוזל… כי אם הברז פתוח
ויוצאים מים… ואני לא מושיט את היד למים אלא רק מתעסק מחוץ למים… כנראה שאני לא רואה
טוב… אבל מה האמת??? אני לא פוזל ולא מתרחק מהמים!!! אדרבה, אני מתעסק עם מ ק ו ר
היציאה של המים… ואני פשוט מכוין את זה בצורה הנכונה כדי שאני אוכל להשתמש במים בדיוק
כמו שצריך…
נו… בשורה התחתונה: מי יודע יותר טוב ליהנות מהמים?? אני או הילד שלי??? הילד שלי שיהיה
בריא… יש לו ראש קטן… הוא רק רואה מים והוא קופץ עליהם בלי לחשוב פעמיים… זה אולי נראה
חיצונית שהוא כאילו המחותן של המים יותר ממני… אבל למעשה… הוא לא יודע לפתוח ברז ואני
כן יודע… הוא לא יודע איך משתמשים עם ברז ואני כן יודע… ודווקא לכן!! כשאני פותח ברז… אני
לא מתנפל על המים, אלא עסוק יותר בברז שמשם יוצאים המים.
עד כאן ברור??? אז על אותו משקל בדיוק: לכל אחד מאיתנו יש כל מיני יצרים שבוערים לפעמים…
היצרים על פי רוב מגיעים מיסוד המים!!!! היצרים שלנו.. ברגע שהם עומדים מול מים… הם
מתחילים להשתולל כמו תינוק… והם רוצים להושיט יד לתוך המים… ויש לדאבוננו הרבה תינוקות
בעולם… שהם רק נתקפים באיזשהו יצר… הם מיד מושיטים את היד למים… העיקר להשביע את
היצר… מי שרואה אותם… במבט שטחי זה נראה כאילו הם נהנים מהחיים… מרשים לעצמם לספק
את כל היצרים שלהם… כיף להם… רק לי אסור… רק לי יש יראת שמים ואני בולם את עצמי שלא
לעשות מה שמתחשק לי…
אבל זה לא נכון!!!! ולמה???
כי האמונה היהודית מחייבת שאין עוד מלבדו!!! הקב"ה הוא אדון הכל הכל הכל… ואם ככה… גם
היצרים הכי שליליים… גם זה שייך לו!!! והוא בעצמו ברא את זה… גם היצר הכי שלילי, הרי כל
חיותו וכל הווייתו הכל נשפע כל רגע ורגע זה מאין סוף ברוך הוא שמחיה את הדבר הזה בעצמו…
וממילא!!!! אם הוא יתברך!!!! זה שמחיה את זה… והוא הוא בכבודו ובעצמו מבקש ממני כעת
לפרוש מזה ולא להתקרב לזה… אז כשאני פורש מזה… אני לא עוזב את זה… אלא פשוט מתחקה
אחרי השורש של זה… אני לא עוזב את המים… אלא אדרבה, אני מתעסק עם השיבר הראשי
שמשם יוצאים המים…

הדוגמא המעשית שהכי מוכרת בנושא זה… זה האינטרנט… יש לך ניסיון מאוד מאוד קשה
להתחבר לאינטרנט… מה יש?? יש שם הההכל!!! והנה מגיע אבא שבשמים שהוא הוא קונה הכל!!!
והוא אבי הכל!! וכככככל מה שיש באינטרנט הכל שלו והכל ממנו… והוא!!! הוא בכבודו ובעצמו
מבקש ממך תפרוש מהאינטרנט… כאן אם אתה באמת תפנים שהוא קונה הכל… אז ברגע שתשמע
בקולו ותפרוש מהאינטרנט… זה יקל עליך מאוד את הקושי!!! כי אתה לא תרגיש שאתה מפסיד
ההההכל… כי אדרבה… אני כעת מתחבר לשיבר הראשי שממנו מגיע הכל! אם אני -אדון אז נדברו –
אם אני הייתי מבקש ממך תפרוש מהאינטרנט למעני… אז פה באמת נדרש ממך להפסיד את
הההכל למעני… אבל כשקונה הכל פונה אליך שתפרוש מהכל למענו… זה בדיוק כמו שאתה עוזב
את המים בשביל להתעסק עם הידית של הברז… זה לא נקרא לעזוב את המים.. אלא אדרבה,
לקבל שליטה בלעדית על השיבר הראשי של המים!!!!
וזה בדיוק בדיוק בדיוק מה שקרה עם יוסף!!! יוסף הוא המשביר!! מה פירוש משביר??
הוא ה ש י ב ר ! ! ! ! !
הוא יושב על השיבר הראשי של כל מערכת ההשפעה הגשמית של העולם… ועד עצם היום הזה מי
שיודע… צדיק זה בחינת יסוד… ולכן כל השפעות של הגשמיות שבעולם מסורים ועוברים דרך
הצינור ששמו צדיק יסוד.. ולכן מי שצריך ישועה הולך לבקש ברכה מהצדיק… כי אצל הצדיק
נמצאים השיברים הראשיים להריק השפעות של טובה ופרנסה ורפואה לעולם.
מה יש?? במה זכה יוסף – בחינת צדיק לקבל לידיים את השיבר הראשי של העולם???
כי זה בדיוק הניסיון שהוא עבר… יוסף עמד מול ניסיון אדיר… מול יצרים אדירים… ואיך הוא התגבר
עליהם?? מה נתן לו את הכח בסופו של דבר להתגבר?? הוא עשה חשבון פשוט: הרי לי קוראים
יוסף… ועד כה הרי תמיד שם שמים שגור על פי… כלומר: אני יודע ומבין שכל דבר מגיע מה'…
והנה… כעת אני עומד מול ניסיון קשה… מול יצר אדיר שמגיע אלי… מה זה? מאיפה מגיעה הבעירה
הזו?? וכי היא לא מגיעה מה'…?? ברור שכן!!!! הרי אין עוד מלבדו!!! ואם ככה גם היצרים הכי
שליליים בכבודם ובעצמם… הם בעצמם שייכים לו יתברך!!! הוא כעת מחיה ומהווה את אותו יצר
בוער… ומעתה: אם הוא יתברך מבקש ממני לפרוש מהיצר הזה למענו… אני לא מפסיד כלום!!! אני
לא באמת צריך להתנתק מהיצר הזה… אני בסה"כ עוזב את המים לטובת הידית של הברז… אני
עוזב את הכל… למען קונה הכל… אני פורש מהיצר הזה בשביל להתחבר לשיבר הראשי שממנו הוא
בעצמו מגיע…… לכן זכה יוסף שהוא המשביר… כי זה בדיוק מה שהוא עשה!!!!
הוא פרש מחטא… למה?? מתוך הכרה שהוא מציית כעת ומתחבר לשורש ולשיבר שממנו מגיע החטא… אז זה
מה שהוא קיבל.. זה מה שהמדרש אומר: רשב"ג אומר: יוסף משלו נתנו לו! פיו של דיבר בחטא– 'ועל פיך
ישק כל עמי', צוארו שלא הרכין לחטא- הרי 'וישם את רביד הזהב על צוארו', ידיו שלא קרבו לחטא– הרי
'ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה על יד יוסף', רגליו שלא פסעו לחטא– הרי 'וירכב אותו במרכבת
המשנה אשר לו, מחשבה שלא חשבה בחטא– תקרא חכמה- הוי 'ויקראו לפניו אברך'…" זה העניין: כשיוסף
התגבר ולא דיבר בחטא, ולא חשב בחטא, מה נתן לו כח?? הוא עשה חשבון… אני לא גולש באינטרנט, למען
מי שכל מה שיש באינטרנט שייך לו באופן בלעדי,. אז אני לא צריך פה להתנתק… אלא רק לטפס לשיבר
הראשי שהוא שורש הכל… ולכן הוא זכה להיות השיבר הראשי!!! זו אמנם עצת חירום!!!! זה נשק בלתי
קונבנציונלי… ולא מומלץ להשתמש איתו מול ניסיונות סטנדרטיים… אבל צריך שיהיה ערכה כזו שמוכנה לכל
תרחיש… צריך לדעת שבסופו של דבר… כל ניסיון קשה… כל יצר שבוער וקשה לך להתנתק ממנו… קח בחשבון
שההתגברות כאן היא לא התנתקות, אלא התחברות לשיבר הראשי שממנו כל דבר טוב בעולם מגיע..
והדברים עמוקים..

השאר תגובה