בעצרת הכל לכם!!! בשבילכם!! למענכם!!

בעצרת הכל לכם!!! בשבילכם!! למענכם!!

יש שני נתונים שכולנו יודעים אותם מגיל אפס הנתון הראשון הוא שהיתה מלחמת עולם הראשונה!!!! ו… ואח"כ היתה מלחמת עולם השניה!!!! עד כאן הנתון הראשון… ומצד שני: כולנו יודעים להגיד שמלחמת העולם הראשונה היתה משחק ילדים ביחס למלחמת העולם השניה… נכון?? את שני המושגים האלו כולנו יודעים… גם מי שלא יודע היסטוריה… גם הוא יודע להגיד שהיו שתי מלחמות עולם… ולמרות זאת המלחמה השניה שמה בכיס הקטן את המלחמה הראשונה. עד כאן ברור?

עכשיו: לי יש שאלה אחת מאוד פשוטה: אם אכן באמת מלחמת העולם השניה שמה בכיס הקטן את מלחמת העולם הראשונה… אז למה עדיין כולם מתעקשים להשוות את שתי המלחמות אחת לשניה?? למה כולם מתעקשים עדיין להקביל ביניהם ולקרא לשתיהן מלחמת עולם???  הרי… הרי כפי שסיכמנו אין כל קשר ודימיון ביניהם??? אה…???

התשובה היא ככה:

אליבא דאמת אין שום הבדל בין מלחמת העולם הראשונה לשניה!!! שתיהן היו מלחמות עולם לכל דבר!!!! בשתי המלחמות כאחד החזית היתה חוצה יבשות והקיפה את כל העולם!!! רק מה??? מה בכל זאת ההבדל התהומי בין המלחמה הראשונה לשניה???

לא תאמין מה ההבדל… תקשיב טוב טוב:

 עשרים שנה של פיתוח טכנולוגי מואץ!!!!! זהו!!!!!

זו נקודת ההבדל שמים וארץ שבין מלחמת העולם הראשונה לשניה…

אתה יודע מה ההבדל בין המלחמה הראשונה לשניה????

במלחמה הראשונה היתה חזית!!! בחזית היה דם ואש ותמרות עשן… שם היו באמת המון הרוגים… והרבה מאוד אבדות… אבל מחוץ לחזית… חיו להם אנשים אמנם מאוד מפוחדים… אבל סוף סוף הם היו מחוץ לחזית… לא נותר להם אלא לחשוש שהחזית תגיע אליהם…

ואז עברו עשרים שנות התפתחות טכנולוגית מואצת!!!!!!

שעד מלחמת עולם השניה… כבר היה אפשר לשנע מיליונים ע"ג מיליונים ברכבות למחנות ריכוז והשמדה… זה!! זה ההבדל בין שתי המלחמות!!

זה לא הבדל בעוצמה של המלחמה!! אלא בעוצמת הכלים!!!!!!

מי יודע… מי יודע… מי יודע אם לא גלגלה ההשגחה העליונה שבדיוק בתקופה זו וזו התחילה המלחמה הראשונה… ובדיוק עשרים שנה לאחמ"כ תתחיל מלחמת עולם השניה… כדי שאנחנו דור אחרון… נעמוד וננסה להשוות אחד מול השני… מלחמה א' מול מלחמה ב'…

ואז נקלוט מה יכולות לעשות עשרים שנה של התפתחות טכנולוגית!!!!!!

איזה פערים תהומיים של גפרית ומלח שריפה כל ארצה יכולה להתפתח בעקבות עשרים שנה בודדות של התפתחות טכנולוגית!!!!!!

פחד פחדים!!!!!!!

אם תתבונן זה זה!!!!! זה כל ההבדל בין מלחמת עולם הראשונה לשניה… זו הסיבה שלמרות ההבדל התהומי שביניהם… עדיין מלחמת העולם הראשונה חולקת מקום לעצמה והיא עדיין נחשבת מלחמת עולם… כי… כי תכל'ס.. ברמת העיקרון אין באמת הבדל ביניהם… כי באמת שתיהן היו מלחמות עולם!!! בשתיהן היתה חזית מקיפה עולם… רק מה כל ההבדל??? ההבדל הוא בכלים!!!!!

שבמלחמה הראשונה היו כלים טכנולוגיים ברמה פחות מפותחת!!!

ואילו במלחמה השניה היו כלים טכנולוגים ברמה של עשרים שנה קדימה!

זהו!! קידמה של עשרים שנה!!!! זה ההההכל!!!!!

והתוצאה היא: שואה נוראה של למעלה מחמישים מיליון הרוגים!!!!!!!

—-

ומי שיודע היסטוריה… הרי אותו רשע עמלקי… איך הוא עלה לשלטון?? מה היה המצע האידיאלוגי שדרכו הוא הצליח לסחוף כ"כ המונים?

המוטו הראשוני שלו שממנו!!! ממנו הוא עלה לשלטון… המוטו שלו היה: לקחת את הפלא הטכנולוגי ששמו מכונית ולהנגיש אותו לכל אזרח!!!!

להפוך את הפיתוח הטכנולוגי היוקרתי והנדיר ששמו מכונית… שאז שירת רק את העשירון העליון ואת משפחות האצולה… ולהפוך אותו לכלי ידידותי שכל אזרח פשוט יוכל להחזיק רכב באופן פרטי!! ה"דאגה הכנה" הזו לאזרח הפשוט והממורמר… הצליחה לשגע את גרמניה ולגרום לה להעלות לשלטון במו ידיה את מלאך המוות בכבודו ובעצמו!!!

ואכן אותו רשע אומר ועושה… הוא הבטיח שההמצאה היוקרתית הזו תשרת כל אזרח באשר הוא… ואכן אותה המצאה שירתה את מלאך המוות!!! בשביל לשנע מיליונים ע"ג מיליונים היישר למחנות ההשמדה…

לא לחינם אומר הבן איש חי… שה"שדה ושידות" שהיה לשלמה המלך זה היה לא פחות ולא יותר  ר כ ב ת ! ! ! !  כן כן… הבן איש חי אומר ששלמה המלך ידע לייצר רכבת אמיתית… חשמלית… והוא ייצר אותה!!! נו… אז למה שלמה המלך כבש את סודו?? למה הוא לא גילה את הפלא הזה לעולם??? הוא היה חוסך מאיתנו הרבה תפילת הדרך???

עונה הבן איש חי תשובה נוראה… אוי אוי אוי כמה שהיא נוראה:

בודאי הוא ידע חכמה זו ועשה אותה אך לא עשאה לתשמיש בני אדם אחרים כי לא רצה שתתפשט חכמה זו בעולם וילמדו אותם גם האומות לעשותה כי צפה ברוח הקודש שאחרי זה יבואו האומות בבל יוון ואדום וילחמו בישראל אך מחמת שמקומם רחוק לא יוכלו לבא על ירושלים בקלות כנשרים אלא צריכים להתעכב בדרך זמן הרבה כאשר ילחמו בישראל ויפלו מן האויבים של ישראל חללים… (בניהו גיטין סח. עיי"ש באריכות)

פחד פחדים!!!! הבן איש חי מסביר:  ששלמה המלך ידע שאמנם רכבת זה כלי נפלא!!! זה כלי שאפשר להגיע איתו במהירות לכל מקום!! אבל שלמה המלך היה גם חכם!!!! והוא הבין שעם הכלי הזה יהיה אפשר גם להרוג הרבה מאוד אנשים במהירות!!!! אתה קולט?? יושב הבן איש חי עשרות שנים לפני השואה וכבר מצביע ואומר: כן… רכבת זה דבר נפלא… אפשר לעשות הכל יותר מהר!!! אבל אפשר באמצעותה גם להחריב את העולם יותר מהר!!! נו… אז שלמה המלך היה חכם או לא חכם??? אוהו חכם… יש לציין… שלדאבוננו הרב גם אנחנו כבר חכמים… רק יחי ההבדל הקטן: אנחנו חכמים מהניסיון!!! אוהו ניסיון… ניסיון מר בסדר גודל נוראי של שש מיליון יהודים הי"ד שנהרגו ונטבחו על קדושת שמו יתברך באמצעות אותן רכבות מוות…

אבל תחשוב!!!! תחשוב מה היה קורה לו יצוייר שאני ואתה היינו חיים בדורו של שלמה המלך… והיינו מגיעים יחד עם מלכת שבא לראות מקרוב את חכמתו הפלאית של שלמה… ו… ו… ואז הוא היה לוקח אותנו לחצר ביתו… ומעמיד אותנו מול פסים… ומכניס אותנו לתוך איזה מרכבה… ו… ואז הוא היה עושה קבעץ' על איזה כפתור… והמרכבה הזו הייתה מתחילה לנוע בעצמה.. ותוך דקה היא הייתה טסה במהירות של מאה קמ"ש… בלי סוסים… בלי שוט… ובלי דיהו… מה היה קורה באותו רגע??? והעיניים שלנו היו נדלקות!!! מממממזה נדלקות… אוה… איזה פלא פלאות… איזה יופי… איך זה נוסע…

ואז שלמה המלך היה עוצר בתחנה הקרובה ומוריד אותנו מהרכבת בחגיגיות ואומר לנו!!! ראיתם?? מעניין?? מיוחד?? לעניין? מדהים? נוח??. אז זהו שלא!!!!! אני גונז את הפלא המדהים הזה!!! אני מוריד את הפלא הזה איתי אלי קבר… למה??? העיניים שלנו היו מתעגלות בתדהמה… למה?? למה?? מלכנו שלמה… למה?????

ואז שלמה המלך היה עונה לנו ש… ש… שמהדבר המהיר הזה יכולה להגיע גם שואה מהירה… שתוכל לשנע מליונים ברכבות מוות…

אה… איך היינו מסתכלים באותו רגע על שלמה המלך????

איך?? תגיד לי: איך?? איך היינו מסתכלים עליו???? אתה יודע איך???

איך שהרבה מאוד אנשים מסתכלים היום על הרבנים!!!!

היינו אומרים לעצמנו… שלמה המלך… עם כל הכבוד.. כמה שהוא חכם ומבין ויודע… אבל הוא ממזה לא זוררררם… יש לו כל מיני חששות כאלו רחוקות… הוא מפחד מכל מיני דברים מוזרים… מה… מה הוא חושש…  שפתאום יבא מישהו ו… ו… ויקח את ככככולנו עם רכבות ויזרוק אותנו לתוך הים?? התשובה היא: כן!!!! וזה אכן מה שקרה… ואין צורך להוסיף מילה… אירופה המדממת תעיד על זה בשש מיליון עדים…

על אותו משקל: הרבנים האלו… כל היום מדברים נגד האינטרנט… מה?? מה הם רוצים? מה "נפלתם" על הנושא הזה??? למה אתם כאלו כבדים…? למה אתם לא מוכנים לישר קו עם ההתפתחות הטכנולוגית?? הרי בזכות האינטרנט הכל נהיה יותר קל… הכל רץ מהר, הכל תוך רגע…  כן כן!!!!!

 כשהכל נהיה תוך רגע!!! אז גם אפשר לאבד עולמות ברגע!!!

אתה יכול להרוג בן אדם ולשרוף אותו בשליחת הודעה אחת!!!

אתה יכול להרוס פרנסה של בן אדם בפליטת פה אחת!!!

אתה יכול לפרק את חיי המשפחה שלך בגלישה שם!!!

והכי הכי: אתה יכול לאבד את עולמך האישי בגלישה אחת בודדת!!!

מפחיד לומר: אבל בבחינה מסוימת אנחנו נמצאים עכשיו במצב קצת!! קצת דומה למה שהיה בעשרים שנה שבין שתי מלחמות עולם…

העולם היה נראה שמתקדם… מתקדם בקצב מואץ… רכבים התחילו לנוע ברחובות… הטכנולוגיה התחילה להגיע לאט לאט להגיע לכל בית… העולם עמד מסוחרר מול הטכנולוגיה החדישה והטריה שהנה… הולכת וכובשת את העולם בצעדי ענק… ונותנת תקווה וקידמה חדשה לעולם… ו… ו… ואז הגיע אותו עמלקי ועשה סטופ!!!!! הוא הראה לעולם את הצד השני של הטכנולוגיה… העולם כולו עמד מסוחרר מול אותו מטורף שגייס את אותה טכנולוגיה חדישה וטריה שחשבה לקדם את העולם… והיא בעצמה כעת החזירה את העולם אחורה אחורה.. הרבה אחורה

על אותו משקל!!! מפחיד לומר אבל בעשור האחרון (או קצת יותר מעשור…) מתרחשת מול עינינו תופעה קצת דומה… האינטרנט נכנס גם הוא בשעטה לעולם… וכובש את העולם כולו בצעדי ענק… אנחנו נמצאים עדיין בעיצומו של התהליך… מוקדם מידי לצפות מה העתיד טומן בחובו!!! לאיפה זה יגיע… ומה יהיה המחיר!!!! גם אז… בראשית הדרך הכל היה נראה צועד רק לכיוון ורוד יותר… גם עכשיו האינטרנט נותן תחושה שהכל נהיה יותר טוב.. יותר נוח… יותר קל… אבל לאט לאט מתחילה לטפטף מודעות עולמית… ולאט לאט קולטים את ממדי האיבוד שליטה שהכלי משחית הזה מביא בכל תחום…  [המחקרים כבר התחילו להביא נתונים לא מחמיאים על נזקי האינטרט…. מפחיד ממש!!! ]אבל זה עדיין מוקדם!!!

עדיין הדור שנולד לתוך הסחרחורת הזו… עדיין לא הגיע לגיל הדומיננטי של החיים… אבל כשזה יקרה… פתאום יקלטו את המימדים של הנזק הבלתי הפיך שזה גרם לישובו של עולם… מפחיד לחשוב איך יראה העולם אז… (אנחנו מאמינים ומתפללים שעד אז יגיע המשיח…) ושלא תבין: זה לא שתפרוץ חלילה שואה!! חס ושלום!! אתה פשוט תלך ברחוב ויהיה דממה… מיליארדי אוטיסטים יסתובבו ברחובות… מנותקים מהמציאות… מחוסרי חברה… מחוסרי משפחה… 90 אחוז מכלל העולם יהיו משפחות חד הוריות… על זה אני מדבר!!! על האנושות כמות שהיא!! לא על איזה אויב חיצוני שיגיע עם רכבות…. לא!!! זה כבר פרמיטיבי!!! ההיטלר של היום כבר לא צריך לחדור לנפש דרך הגוף… הוא כבר לא צריך לקחת את הגוף ולכלא אותו סביב גדר תיל ורק אז להצליח לחדור לנפש. היום הוא כבר יכול לחדור לנפש ישירות…. הוא יכול לסגור את נפש האדם ולכלא אותה בצינוק גם כשהגוף יושב נינוח על ספה במקום מבטחים…

—-

נמצאים אנו בערב חג השבועות!!!!!

לחז"ל היה מאוד חשוב שבחג השבועות לא תהיה נימה של לשם שמים!!! לחז"ל היה חשוב שבחג השבועות נפנים שהיעד הסופי הוא: לכם!!!!!! בסך הכל הקב"ה רוצה לעשות לכם טוב!!!! לכם!!!!! רק לכם!!!!!!

בחג השבועות אנחנו צריכים לשבת מול העיגלא תילתא ולדעת שאם חכמי ישראל בדורינו… אומרים לנו בשם התורה שצריך לפרוש מכלי המשחית הזה… זה לא רק בשביל הרבש"ע… זה לכם!!!!!! כ"ע בעינן לכם!! לכם- לטובתכם!!! יום מתן תורה זה היום שבו העולם קיבל את החיים במתנה… העולם קיבל את ההכוונה איך לחיות… זה הזמן לקבל על עצמנו לפרוש מזה… לא מתוך צביטת לב… ולא רק מתוך הקרבה לדת… אלא מתוך הבנה שזה לטובתי!! לטובתי!! לכם!!!!!!!!!!!

אתה… שאתה בפנים… אתה מבין הרבה יותר טוב ממני כמה זה הורס אותך… כמה זה "לכם"!!!! ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע ובחרת בחיים!!!! ויענו כל העם ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה!!! זה הזמן!!! עכשיו… בימים האחרונים אחרונים  לפני סוף ספירת העומר… לקחת את אותו מכשיר ולנפץ אותו בסלע… היום!! היום תאמצנו… היום תברכנו… היום תגדלנו… ו… והיום תקבל ברחמים וברצון את תפילתנו…

השאר תגובה