בעלי התדרדר, התמכר לאינטרנט ואלכוהול

בעלי התדרדר, התמכר לאינטרנט ואלכוהול

 

שאלה:

אני ובעלי נשואים ארבע עשרה שנה, ויש לנו ששה ילדים. אנחנו משפחה חרדית, אך בשש השנים האחרונות הבעל הידרדר ברוחניות, ואף התמכר לאינטרנט ואלכוהול.

בשנים האחרונות הוא הרבה לשוטט בחוץ ולחזור בשעות הקטנות של הלילה, נהג כלפי באלימות מילולית ואף … כמו כן הוא איים עליי מספר פעמים, לא אפשר לי …, ואף ידוע לי כי …

מאחר והוא … הגשתי תלונה במשטרה, הוא נעצר לחודש והיינו פרודים במשך חודשים רבים, אך לאחר שהוא גילה נכונות לשלום בית והסכים לטיפול מקצועי, למרות הסבל שעברתי ממנו מחלתי על כבודי, מחלתי על מה שהוא עשה לי והגענו לשלום בית, אולם תוך חודש הוא חזר לסורו – הוא חזר לשתות ולשוטט בלילות, נעדר מספר ימים בשבוע מהבית ללא הסבר, נודע לי כי הוא שוב…

הילדים רואים כי אינו מקפיד בתפילות, ומודעים להתנהלותו הלא יציבה. כאמור, ניסינו מספר מטפלים מקצועיים שעלו הרבה כסף, אולם תמיד הוא הפסיק אחרי כמה מפגשים.

מאחר ושוב חשתי מאוימת ממנו, ומה גם שאינני יכולה לשאת את העובדה כי הוא …, הוא הורחק מהבית באמצעות המשטרה ובכוונתי להתגרש ממנו. סבלתי ממנו סבל בל יתואר ברמה הגופנית, הנפשית והרוחנית, ואני מבקשת מהרב עצה וברכה שכל העניינים עם הבעל יסתיימו מהר ללא עינוי דין ושאזכה לגדל את הילדים בלי מניעות מצדו. תודה רבה!

תשובה:

 בלאנק מוהרא''ש

בעזה"י יום ג' לסדר צו ט' אדר ב' ה'תשע"ד

שלום רב אל נאוה תחי'

לנכון קבלתי את מכתבך.

צר לי מאד מאד לשמוע את מה שעובר עליך וכו', ולצערינו הרב אלו הפירות הבאושים שיוצאים מאלו שמחזיקים בבית כל מיני כלי משחית המחוברים אל אינטרנט, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מ"ה.) אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים", ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב שמחובר אל אינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו זו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארור הזה וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב שמחובר אל אינטרנט, כי זה הורס כל חלקה טובה של היהדות, ומוריד את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן.

קשה לי מאד מאד לייעץ לך מה לעשות, כי אני לא באתי לזה העולם לשבור בתים וכו', באתי לזה העולם רק לבנות בתים וכו', אך את מוכרחת לדבר אתו פתוח ואם הוא לא רוצה להשתנות הרי את מתגרשת ממנו וכו', כי את צריכה לדעת אשר התמכרות אל אינטרנט … וכו' זה כמו שאחד מכור לסמים וכו', ומכל שכן שבעלך כבר מכור גם לאלכוהול, זה מחלה שמאד קשה לצאת מזה, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) "כי יתן בכוס עינו" – בכיס כתיב, השיכור נותן עינו בכוס לשתות, והחנוני נותן עינו בכיס. כי יתן בכוס עינו – רואה את חבירו שותה והוא אומר לו מזוג לי ואני שותה, ומתלכלך ברעי ובמימי רגלים. יתהלך במישרים – סופו למכור כל חפצי ביתו ואת כל כלי תשמישו ואין לו לא בגד ולא תשמישי הבית ולא כלום והבית ריק מן הכל. יתהלך במישרים – סוף שהוא מתיר את העבירות ועושה אותם הפקר כמישור … ואומר דברים רעים בשכרות ואינו מתבייש לפי שנתטלטלה דעתו ואינו יודע מהו אומר ומהו עושה.

ורביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ו) כשאדם שותה לשיכרה אזי הוא שוכח את המצוות לגמרי, ומכל שכן שהוא לא … וכו', עליך לדעת שזה עוון חמור מאד מאד, כי איסור … הוא בכריתות, ואי אפשר להקל בזה, כי המיקל בזה מיקל בחייו וכו', ולכן את צריכה להזהיר אותו בפעם האחרונה באזהרה כפולה שאם הוא לא משתנה את מתגרשת ממנו, כי מי ש… וכו', וכן מכור ל… קשה מאד מאד להוציא אותו משמה וכו'.

 צר לי מאד לכתוב לך את כל זה, אבל חבל על נעוריך שאת עדיין צעירה שתתעני ככה כל ימי חייך.

יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיו לך את כוחות הנפש להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך ולא להישבר משום דבר, ואף שזה מאד מאד כואב, עם כל זאת כל אחד יש לו את הנסיונות הקשים והמרים שלו, וגדולת בר ישראל הוא להחזיק מעמד ולא להישבר.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 חתימה מוהרא''ש

 

השאר תגובה